Data concursului: 22 Septembrie 2023

Anunt rezultate finale interviu de departajare TCO - specialitatea ordine publica - 2023