Adresa: Postul de poliţie Corod, Judeţul Galaţi
Telefon: 0236/86.40.12

Şef post: Agent şef principal de poliţie Viorel BĂLAN