Adresa: Postul de poliţie Ghidigeni, Judeţul Galaţi
Telefon: 0236/86.82.07

Şef post: Agent şef principal de poliţie Viorel BÎCLEA