Adresa: Postul de poliţie Griviţa, Judeţul Galaţi
Telefon: 0236/82.53.04

Şef post: Agent de poliţie Mihaela POPA