Adresa: Postul de poliţie Nicoreşti, Judeţul Galaţi
Telefon: 0236/86.70.01

Şef post: Agent şef principal de poliţie Ionel IFRIM