Adresa: Postul de poliţie Poiana, Judeţul Galaţi
Telefon: 0236/86.74.34

Şef post: Agent şef principal de poliţie Marian OLARU