Adresa: Postul de poliţie Tuluceşti, Judeţul Galaţi
Telefon: 0236/34.50.12

Şef post: Agent şef principal de poliţie Iulian STATI