Adresa: Postul de poliţie Valea Mărului, Judeţul Galaţi
Telefon: 0236/86.34.01

Şef post: Agent şef principal de poliţie Florin DEDIU