Biroul pentru Protecția Animalelor este structura de specialitate din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați cu competență teritorială județeană în domeniul coordonării activităților privind prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională și penală care au ca obiect animalele aflate într-o situație de pericol.
  • realizează intervenția, alături de celelalte structuri de poliție și instituții publice cu atribuții în protecția animalelor, la evenimentele din domeniul de competență;
  • efectuează activități pentru constatarea infracțiunilor din competență și efectuează cercetarea penală, în conformitate cu dispozițiile legale, sub supravegherea procurorului;
  • verifică cereri și sesizări ale cetățenilor, instituțiilor publice sau organizațiilor neguvernamentale referitoare la încălcări ale legislației privind protecția animalelor;
  • organizează şi execută acţiuni, controale şi alte activităţi poliţieneşti, pentru prevenirea şi combaterea faptelor de natură penală şi contravenţională, în domeniul de competenţă şi în zona de responsabilitate;
  • colaborează cu instituțiile de stat și private, precum și cu organizațiile neguvernamentale cu atribuții în domeniul protecției animalelor, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale comise în domeniul protecției animalelor, conform competențelor.
 
Adresa:  Inspectoratul de Poliție al Județului Galați, Mun. Galați, Strada Brăilei nr. 200,  camera 007 
Telefon: 407000 Interior: 20118/20177
 
Legislație de interes în domeniul protecției animalelor:
  1. LEGEA nr. 205/2004 privind protecția animalelor;
  2. OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
  3. OUG nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi;
  4. LEGEA nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
  5. HG  nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.