BIROUL SIGURANȚĂ  ȘCOLARĂ

e-mail: sigurantascolara@gl.politiaromana.ro – Telefon: 0236/40700, interior 20217;

Biroul Siguranță Școlară este o structură  nou înființată care își desfășoară activitatea din data de 14.09.2020, în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, care va asigura protecția și siguranța elevilor și a cadrelor didactice și va preveni și combate violența între elevi  în interiorul școlilor și în proximitatea acestora. Polițiști de la această structură vor acționa împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și Poliției Române, precum și cu alte instituții și organizații neguvernamentale, într-un efort conjugat, în scopul creării unui mediu sigur atât în unitățile de învățământ preuniversitare cât și universitare.  Asigurarea uni mediu școlar sigur, protejat de diferite forme de manifestare a criminalității, ce este o prioritate pentru Poliția Română.

De asemenea, poliția siguranță școlară are ca obiectiv o mai bună interacțiune cu elevi, cu familiile acestora și cu profesorii, precum și cunoașterea caracteristicelor socio-demografice din zona unităților de învățământ vor ajuta la prevenirea bullying-ului și a faptelor antisociale.   

ATRIBUȚII PRINCIPALE:

• Evaluarea zilnică a situației operative privind siguranța în unitățile de învățământ și în zona adiacentă acestora și aplicarea măsurilor necesare, în cooperare cu celelalte instituții sau structuri ale poliției cu competențe în domeniu, pentru diminuarea riscurilor asociate;

• Relaționarea permanentă cu factorii responsabili din cadrul administrației publice locale, inspectoratelor școlare, unităților de învățământ preuniversitare și universitare, societăților comerciale, organizațiilor neguvernamentale , comitetelor de părinți, asociațiilor și ligilor studenților, în scopul identificării factorilor de risc și stabilirii/aplicării măsurilor comune pentru creșterea siguranței în instituțiile de învățământ;

• Realizarea unor analize, studii sau alte informări cu privire la tendințele situației operative și reliefarea vulnerabilităților, amenințărilor sau potențialelor riscuri;

• Organizarea și participarea alături de reprezentanții celorlalte instituții sau structuri ale poliției cu competențe în domeniu la activități de educație antiinfracțională și antivictimală, inclusiv în cadrul unor companii, programe sau proiecte etc.;

• Identificarea și consilierea elevilor/studenților care fac parte din categoriile cu risc criminogen;

• Cooperarea cu celelalte structuri ale Poliției Române cu competențe în combaterea criminalități pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ;

• Desfășurarea de activități comune cu reprezentanții autorităților administrației publice locale (poliția locală) și jandarmeriei pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare;

• Crearea unei baze documentare proprii care să cuprindă date de interes și materiale în domeniul siguranșei școlare, precum și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform cadrului normativ de referință;

• Luarea în evidență , inventarierea și ierarhizarea unităților de învățământ preuniversitare și universitar în funcție de gradul de risc la adresa climatului de siguranță publică;

• Respectarea prevederilor cu privire la protecția persoanelor, prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform cadrului normativ de referință;

• Asigurarea, cu respectarea prevederilor dispozițiilor de linie,a informării opiniei pulice cu privire la principalele atribuții ale structurilor de siguranță școlară și la rezultatul unor activități desfășurate pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale;

• Participarea la ședințe organizate la nivelul școlilor și asociațiilor studențești, precum și alte evenimente importante pentru comunicarea preuniversitară/universitară din zona de responsabilitate;

• Cooperarea cu structurile de poliție rutieră, în vederea desfășurării activității de educație rutieră în unitășile de învățământ.