Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă

 

Centrul de reţinere şi arestare preventivă este structura de specialitate care asigură primirea, înregistrarea, încarcerarea, supravegherea, paza, punerea în libertate şi respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute de lege.
Centrul de reţinere şi arestare preventivă se organizează şi funcţionează protrivit prevederilor art. 81 al. 4 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Atribuţiile Centrului de reţinere şi arestare preventivă sunt următoarele:

  1. asigură primirea, înregistrarea, încarcerarea, supravegherea, paza şi punerea în libertate a persoanelor private de libertate;
  2. asigură respectarea regimului legal de deţinere, acordarea drepturilor reţinuţilor, arestaţilor preventiv şi condamnaţilor aflaţi în C.R.A.P.
  3. urmăreşte punerea în aplicare şi respectarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară şi actele normative ce reglementează funcţionarea C.R.A.P. de către cei aflaţi în stare de lipsire de libertate, precum şi de poliţişti;
  4. asigură constatarea abaterilor disciplinare săvârşite de persoanele private de libertate şi formularea propunerilor de luare a măsurilor disciplinare prevăzute de lege;
  5. formulează propuneri de recompensare a persoanelor private de libertate, cu respectarea prevederilor legale, atunci când este cazul;
  6. efectuează activitatea de primire a cererilor de vizită şi de pachete adresate persoanelor private de libertate şi asigură acordarea acestor drepturi cu respectarea condiţiilor legale;
  7. asigură escortarea persoanelor private de libertate la organele judiciare, la unităţile sanitare, unităţile de penitenciar, precum şi în alte locuri cu respectarea condiţiilor impuse de dispoziţiile legale incidente, precum şi de ordinele şi dispoziţiile interne;
  8. asigură paza şi supravegherea persoanelor private de libertate pe timpul desfăşurării activităţilor de către organele la care au fost prezentate;
  9. asigură poliţia instanţei dacă apar evenimente negative în comportamentul persoanelor private de libertate pe timpul desfăşurării şedinţelor la instanţele la care au fost prezentate;
  10. desfăşoară orice alte activităţi specifice în conformitate cu actele normative ce reglementează organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă din cadrul Ministerului Adminisţratiei şi Internelor.