Compartimente din cadrul inspectoratului

 

Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii

Activitatea de prevenire a criminalităţii reprezintă ansamblul măsurilor menite să reducă ori să contribuie la reducerea criminalităţii, a prejudiciilor cauzate de acestea şi a sentimentului de insecuritate al cetăţenilor, prin împiedicarea directă a activităţilor infracţionale şi/sau prin politici şi intervenţii destinate reducerii potenţialului criminogen şi cauzelor criminalităţii.

Principalele obiective ale activităţii de prevenire sunt:

- Reducerea numărului infracţiunilor şi al participanţilor la săvârşirea acestora;

- Reducerea riscului de victimizare;

- Diminuarea consecinţelor încălcării legii;

- Creşterea încrederii populaţiei în poliţie;

- Asigurarea unui climat de siguranţă publică.

Structurile teritoriale de analiză şi prevenire a criminalităţii desfăşoară următoarele activităţi:

- Organizează şi coordonează activitatea de prevenire a criminalităţii la nivelul inspectoratului de poliţie;

- Realizează analize ale dinamicii criminalităţii;

- Participă la elaborarea de programe locale de prevenire împreună cu alte structuri ale poliţiei şi în colaborare cu autorităţile locale şi organizaţiile neguvernamentale;

- Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii în domeniul educaţiei;

- Derulează împreună cu diverşi parteneri campanii de prevenire a criminalităţii pe diverse segmente ale infracţionalităţii;

- Participă, în limita atribuţiilor legale, la şedinţele comitetelor şi comisiilor care au legătură cu domeniul prevenirii criminalităţii;

- Iniţiază, monitorizează şi derulează la nivelul unităţii, parteneriate sociale cu autorităţi şi organizaţii neguvernamentale în domeniul prevenirii criminalităţii.

Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi elaborează anual, în colaborare cu celelalte structuri, programe locale de prevenire a criminalităţii.

În anul 2011, activitatea Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii este subsumată atingerii obiectivelor stabilite în Programele cadru de prevenire a criminalităţii, elaborate în baza priorităţilor naţionale:

  • Programul cadru de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului la nivelul judeţului Galaţi (având 2 module: prevenirea furturilor din locuinţe şi prevenirea furturilor din societăţi comerciale);
  • Programul cadru de prevenire a delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor la nivelul judeţului Galaţi.

 

 

Compartimentul de Inspectie Interna

 

Soluţionează reclamaţii adresate împotriva cadrelor Inspectoratului, desfăşoară verificări în petiţiile care vin de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, Inspectoratul General al Poliţiei Române alte instituţii ale statului sau O.N.G. – uri în care se fac referiri la activităţile desfăşurate de lucrătorii Inspectoratului. Desfăşoară activităţi de control de fond sau tematic la subunităţi, servicii şi posturi comunale de poliţie.

 

Compartimentul Juridic

Asigură reprezentarea şi susţinerea intereselor inspectoratului şi ale altor structuri ale ministerului, în justiţie. Participă la negocierea şi avizarea, potrivit legii, a contractelor, precum şi a altor acte încheiate de instituţie, care angajează răspunderea juridică a acesteia.

Întocmeşte avize motivate la solicitarea şefului inspectoratului cu privire la diferite categorii de lucrări cu caracter juridic, în legătură cu activitatea inspectoratului.

Avizează pentru legalitate, actele cu caracter normativ sau individual, după caz, emise de şeful inspectoratului, care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei.

 

Structura de securitate

 

Este constituită dintr-un compartiment independent, aflat în subordinea inspectorului şef şi în coordonarea adjunctului şefului de inspectorat, însărcinat cu atribuţiile funcţionarului de securitate.

Mai jos sunt enumerate unele din principalele sarcini şi atribuţii ale compartimentului:

  • urmăreşte punerea în aplicare şi verifică respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi protecţiei informaţiilor clasificate la nivelul tuturor subunităţilor Inspectoratului;
  • coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, la nivelul Inspectoratului;
  • monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora la nivelul tuturor subunităţilor Inspectoratului;
  • organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
  • efectuează activităţi de îndrumare şi sprijin pe linia modului de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate la nivelul tuturor subunităţilor Inspectoratului;