Serviciul Cabinet

 

Serviciul Cabinet are ca principale atribuţii:

  • întocmirea de programe şi planuri cu obiectivele şi direcţiile de acţiune ale inspectoratului, pe diferite perioade de timp;
  • organizarea şi realizarea sistemului de primire, centralizare şi prelucrare a datelor şi informaţiilor cu privire la situaţia operativă din zona de competenţă, precum şi efectuarea de propuneri privind măsurile ce se impun a fi întreprinse;
  • elaborarea şi actualizarea documentelor operative necesare organizării şi desfăşurării activităţii de comandă;
  • realizarea de activităţi de relaţii publice, informarea cetăţenilor prin intermediul mass-media cu privire la evenimente, rezultatele obţinute în planul prevenirii şi combaterii faptelor penale şi contravenţionale;
  • organizarea, îndrumarea şi controlul modului de executare a serviciului de zi şi a serviciului la dispecerat;
  • organizarea activităţii referitoare la înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor, întocmirea rapoartelor de verificare a răspunsurilor către petiţionari şi primirea persoanelor în audienţă la conducerea inspectoratului.