Serviciul Comunicaţii şi Informatică

 

 

Prezentare - Serviciul Comunicaţii şi Informatică

Serviciul Comunicaţii şi Informatică, prin activitatea sa, asigură informatizarea şi optimizarea comunicaţiilor, realizarea fluxului de informaţii între compartimentele inspectoratului, precum şi între inspectorat şi celelalte componente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Principalele atribuţii ale serviciului Comunicaţii şi Informatică sunt:

  • organizează, coordonează şi controlează întreaga activitate de comunicaţii şi informatică din cadrul inspectoratului;

  • sprijină activitatea de comunicaţii şi informatică din subunităţile de poliţie şi se preocupă de pregătirea tehnică de specialitate a personalului acestora;

  • analizează, sintetizează şi corelează propunerile subunităţilor de poliţie din judeţ privind înzestrarea, asigurarea materială şi funcţionarea reţelelor, instalaţiilor şi aparaturii de comunicaţii şi informatică;

  • asigură desfăşurarea procedurilor de achiziţie pe linie de comunicaţii şi informatică ce se efectuează la nivel local;

  • colaborează cu Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale şi ROMTELECOM pentru asigurarea legăturilor fir şi radio, a calităţii şi stabilităţii comunicaţiilor în cadrul reţelelor organizate şi administrate de inspectorat;

  • organizează şi coordonează activităţile legate de proiectarea şi realizarea de sisteme informatice;

  • organizează, coordonează şi urmăreşte permanent modul în care se realizează accesul la serviciile reţelei INTERNET;

  • realizează, implementează şi asigură funcţionarea şi conectivitatea corespunzătoare a produselor program de aplicaţie pentru nevoile subunităţilor de poliţie;

  • stabileşte, gestionează şi controlează drepturile de acces la informaţiile din bazele de date aflate în competenţă şi măsurile de asigurare a confidenţialităţii prelucrărilor de date;

  • asigură, prin legăturile de comunicaţii de date cu unităţile subordonate şi aplicaţii de transfer de date, realizarea sintezelor necesare conducerii Inspectoratului Judeţean al Poliţiei în luarea operativă a deciziilor şi controlul executării acestora de către unităţile de poliţie.