Serviciul Investigaţii Criminale

 

Serviciul Investigaţii Criminale are în competenţă o paletă largă de activităţi care au ca scop principal apărarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, a ordinii de drept a sănătăţii şi integrităţii personale, apărarea proprietăţii publice şi private.
Rezultatele obţinute până acum de cadrele Serviciului s-au datorat în mare parte atât profesionalismului lor dar şi aportului pe care dumneavoastră, cetaţenii, le-aţi acordat de fiecare dată atunci când vi l-am solicitat.
Reducerea numărului de fapte penale atât cele ce privesc integritatea persoanei, avutul public şi privat, se poate realiza numai printr-o angajare solidă şi necondiţionată a fiecărui cetaţean care trebuie sa inţeleagă că numai printr-o colaborare şi atitudine demnă şi responsabilă cu organele judiciare, ordinea de drept, sistemul de valori şi normele sociale, vor fi mai rar incălcate.

 

Compartimentul „Marea violenţă” – are ca obiect de activitate prevenirea, combaterea şi atunci când fapta s-a produs, cercetarea infracţiunilor de omor, tentativă la omor, lovituri cauzatoare de moarte, viol cu moartea victimei, tâlhării cu moartea victimei şi pruncucideri, sechestrări de persoane.
Având în vedere pericolul social deosebit al acestor fapte cât şi urmările lor acordăm o atenţie sporită atât de cercetare, investigare şi tragere la răspundere penală alături de procurori, medici legişti şi judecători.
Pe raza judeţului Galaţi se înregistrează un număr mare de asemenea fapte, peste 90% din omoruri, tentative la omor, sunt comise pe fondul conflictului spontan şi a consumului de alcool, a unei educaţii precare, nivelului scăzut de şcolarizare şi nu în ultimul rând a neînţelegerii şi nerespectării normelor de morală, de convieţuire socială.
Ca urmare a acestui fapt avem rugămintea ca atunci când aveţi cunoştinţe de asemenea stări conflictuale care ar putea degenera, fie că sunteţi prieten, vecin, coleg de serviciu, să încercaţi să dezamorsaţi această situaţie sau să sesizaţi cea mai apropiată unitate de poliţie.
Numerele de telefon la care putem fi contactaţi sunt: 407.000 – int. 20022, 20162, 20163

Compartimentul „Furturi din patrimoniu” – aşa cum arată şi titlul, desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a furturilor din locuinţe, societăţi comerciale şi tâlhării.
Protejarea proprietăţii reprezintă o prioritate majoră a lucrătorilor compartimentului, de la an la an numărul furturilor a crescut, gama infractorilor a devenit tot mai diversificată (studenţi, muncitori, intelectuali etc) iar procedeele de comitere a faptelor au devenit tot mai ingenioase.
Analiza acestui gen de fapte a scos în evidenţă că foarte multe din furturile din locuinţe se comit dintr-o gravă neglijenţă a părţilor vătămate, care nu-şi asigură locuinţele, povestesc la diferite persoane perioadele când lipsesc de acasă, bunurile deţinute, locurile de deţinere, primesc in locuintă persoane despre care nu ştiu mai nimic, iar vecinii deşi văd în scara blocului persoane suspecte nu iau nicio atitudine iar atunci când autorii sparg locuinţa vecinului privesc pe vizor asigurându-şi uşa proprie şi rămân în apartament zicând că dacă nu sunt ei victime, de ceilalţi nu-i interesează.
Analiza acestor fapte a mai scos in evidenţă faptul că „ajutorul” cetăţenilor mai vine şi dintr-o altă direcţie – cumpărarea de la hoţi a bunurilor provenite din furt.
Lucrătorii de poliţie apelează la dvs. ca cetăţeni ai acestei comunităţi să incercăm ca impreună să facem, fiecare în funcţie de competenţă şi posibilităţi tot ce ne stă în putinţă pentru eradicarea acestui fenomen.
Numărul de telefon la care putem fi contactaţi este: 407.000 - int. 20167

Compartimentul „Urmăriri” - gestionează problematica legată de persoanele căutate cu mandate de executare a pedepsei cu închisoarea sau cu mandate de arestare preventivă, a cadavrelor cu identitate necunoscută, a persoanelor cu identitate necunoscută, a dispariţiilor de la domiciliu - majori şi minori, a persoanelor urmărite general şi internaţional, a bolnavilor psihic şi a celor care au comis infracţiuni pentru care instanţele de judecată au dispus măsuri de supraveghere la domiciliu.
Tot mai des problematica pe acest segment a evidenţiat faptul că acele persoane care au fost condamnate pentru fapte penale şi care prezintă un pericol social se învârt în jurul nostru, le cunoaştem, ştim ce au făcut dar le tolerăm, nu vrem să sesizăm unitatea de poliţie, agentul de proximitate, agentul de siguranţă publică deoarece ne mustră conştiinţa că vor fi încarcerate. Este o mare greşeală din partea acelei părţi a populaţiei care face acest lucru deoarece persoanele condamnate vor continua să fure, să tâlhărească sau să violeze.
În cursul anului 2008 de către lucrătorii compartimentului Urmăriri au fost soluţionate 398 de cazuri privind persoane împotriva cărora instanţele de judecată au emis mandate de executare sau de arestare preventivă, dintre care doar pentru aproximativ 5% am primit sprijin din partea populaţiei , prin furnizarea de date sau informaţii care să ducă la depistarea acestora. Ca o paralelă, putem să evidenţiem faptul că pentru fiecare 398 de persoane condamnate a existat un număr cel puţin egal de părţi vătămate sau victime.
Cetăţenii trebuie să înţeleagă faptul că persoanele condamnate nu au posibilităţi de a face rost de bani întrucât , datorită cazierului , nu se pot angaja sau prestează servicii ocazionale , de cele mai multe ori ca muncitori necalificaţi. Din acest motiv vor alege calea cea mai simplă, să fure sau să tâlhărească, principalele persoane vizate fiind cele pe care le cunosc sau despre care deţin anumite informaţii , respectiv vecinii care au situaţie materială mai bună, cei care datorită serviciului lipsesc mult de la domiciliu, cei a căror locuinţe nu sunt prevăzute cu sisteme performante antiefracţie sau cele lipsite de apărare. Din cele 389 de persoane urmărite la începutul anului 2009 cu mandate penale din evidenţa compartimentului Urmăriri , aproximativ 70% au comis infracţiuni care interesează direct locuitorii judeţului, respectiv furturi simple, din locuinţe, societăţi comerciale, din autoturisme, trafic de persoane, tâlhării, loviri, vătămări corporale, tentative de omor sau alte infracţiuni comise cu violenţă şi doar 30 % privesc alte genuri de infracţiuni, cum ar fi cele economice, treceri frauduloase a frontierei, la regimul circulaţiei rutiere , contrabandă sau infracţiuni la regimul silvic.
Cu privire la persoanele condamnate despre care se deţin date că au părăsit ţara, orice informaţie despre locaţia acestora este utilă, fiind cunoscut faptul că majoritatea infractorilor se deplasează în ţările care fac parte din Uniunea Europeană pentru a comite noi infracţiuni şi nu pentru a munci în mod legal, aducând astfel prejudicii grave imaginii României în lume.
De asemenea în cazul dispariţiilor, cetăţenii trebuie să fie conştienţi că oricare dintre noi sau copiii noştri putem fi victima unor accidente, a unor depresii cauzate de situaţia economică sau neînţelegeri în cadrul familiei şi orice ajutor acordat poliţiei pentru găsirea dispăruţilor este binevenit.
Trebuie menţionat că ajutorul acordat poliţiei pentru prinderea infractorilor sau clarificarea situaţiei dispăruţilor nu îl transformă pe cetăţean într-un „turnător” ( termen folosit cel mai des tocmai de persoanele certate cu legea) ci într-un model demn de urmat care să ducă la asigurarea unui climat de siguranţă publică pentru noi şi copiii noştri.
Numărul de telefon la care putem fi contactaţi este: 0236/407.000 - int. 20165


Compartimentul. „Infracţiuni săvârşite de cetăţeni români în străinătate” – are ca atribut criminalitatea internaţională cu impact asupra aderării României la Uniunea Europeana. Tot mai des suntem criticaţi pentru numărul tot mai mare de infracţiuni în spaţiul UE, fapt ce a produs o imagine negativă asupra populaţiei ţării noastre, motiv pentru care vă rugăm să semnalaţi orice date care privesc această categorie de persoane.
Numerele de telefon la care putem fi contactaţi sunt: 407.000 - int. 20164, 20167.

Compartimentul „Furturi de auto” – aşa cum arată şi titlul are în competenţă furturile de auto de toate categoriile si mărcile.
Studiul acestor fapte a scos în evidenţă faptul că autorii acestor fapte sunt tineri teribilişti care fură autoturisme in general cu care se plimbă dupa care le abandonează, uneori chiar avariindu-le, iar o altă categorie de hoţi sunt cei care sustrag aceste autoturisme, le dezmembrează după care vând componentele bucată cu bucată unor “chilipirgii” la preţuri derizorii.
Numerele de telefon la care putem fi contactaţi sunt: 407.000 - int. 20166