Serviciul Logistic

 

 

Structura organizatorică:

Marketing şi achiziţii

 

Biroul tehnic

- compartiment exploatare auto;

- compartiment AMPIC;

- compartiment reparaţii auto;

Birou administrarea patrimoniului imobiliar şi intendenţă:

- compartiment administrare patrimoniu imobiliar;

- compartiment intendenţă.

Compartiment marketing și achiziții publice.

Compartiment P.S.I. și protecția mediului.

 

Activităţi principale:

 • Organizează şi asigură managementul sistemului logistic al I.P.J. Galaţi şi a unităţilor teritoriale din cadrul structurilor M.A.I. care nu dispun de logistică proprie la nivelul judeţului Galaţi.
 • Asigură utilizarea eficientă a fondurilor bugetare alocate.
 • Asigură mentenanţa tuturor categoriilor de mijloace tehnice şi echipamente.
 • Asigură pe linie de armament, mijloace de protecţie şi investigare criminalistică, formaţiunile I.P.J. Galaţi şi formaţiunile susţinute.
 • Organizează şi ţine evidenţa tehnic operativă pe gestiuni sau compartimente de activitate şi execută scoaterea din funcţiune, transmiterea fără plată, declasarea şi casarea bunurilor disponibilizate.
 • Organizează şi realizează hrănirea oamenilor şi a animalelor de serviciu.
 • Organizează şi realizează echiparea şi cazarea efectivelor.
 • Asigură gestionarea resurselor materiale ale I.P.J. Galaţi precum şi împrospătarea şi completarea stocurilor.
 • Asigură derularea programului anual de investiţii şi intervenţii la construcţii.
 • Urmăreşte comportarea în exploatare a clădirilor şi asigură efectuarea lucrărilor curente de întreţinere şi reparaţii.
 • Asigură evidenţa de cadastru pentru toate imobilele deţinute.
 • Fundamentează şi elaborează programe logistice anuale şi multianuale la nivelul de activitate al tuturor compartimentelor logistice.
 • Organizează şi derulează prin compartimentul de specialitate, procedurile de achiziţie a produselor, lucrărilor şi serviciilor prevăzute în programul anual.
 • Derulează activităţi specifice privind donaţiile şi sponsorizările oferite de persoane fizice şi juridice Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi.