Serviciul Ordine Publică

Poliția de ordine publică este componenta Poliției Române, a cărei activitate este axată pe menținerea ordinii și siguranței publice pe raza localităților urbane și rurale, prevenirea și combaterea infracționalității și activității de cercetare și instrumentare a infracțiunilor date în competență.

SERVICIUL DE ORDINE PUBLICA:

  1. Capotă Sorin – șef serviciu – tel. 0236407211, int. 20023;
  2. Mihail Cristian – ofițer specialist poliția de proximitate - tel. 0236407211, int. 20221;
  3. Luca Ciprian – ofițer specialist sisteme de securitate - tel. 0236407211, int. 20215;
  4. Onica Andreea – ofițer specialist sisteme de securitate - tel. 0236407211, int. 20215;
  5. Căulea Lucian - ofițer specialist pe domenii specifice județului - tel. 0236407211, int. 20221;
  6. Radu Alin - ofițer specialist pe domenii specifice județului - tel. 0236407211, int. 20221;
  7. Bugeac Geanina - ofițer specialist pe domenii specifice județului - tel. 0236407211, int. 20215;

STRUCTURA DE ORDINE PUBLICA ÎN MEDIUL URBAN

La Politia Municipiului Galaţi, secţiile de politie 1-5, Politia Mun - Tecuci si Politiile Orasenesti Tg.Bujor si Beresti funcţionează birouri si formaţiuni de ordine publica care sunt organizate astfel:


- sef birou sau formaţiune;
- compartiment politie de proximitate;
- compartiment siguranţa publica si patrulare;
- compartiment sisteme de securitate.

În cadrul Poliției Municipiului Galați funcționează Biroul de Ordine Publică și Secția 5 Poliție, care desfășoară activități axate pe menținerea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea infracționalității în instituțiile de învățământ superior și campusurile universitare din cadrul Centrului Universitar Dunărea de Jos Galați.

Atribuţii:
Compartimentul politiei de proximitate – acţionează în scopul cunoaşterii aspectelor de ordine comunitara si creării unui parteneriat între politie si comunitate, pentru rezolvarea operativa a problemelor cu impact direct asupra climatului de siguranţa civica, eficientizarea procesului de cunoaştere a populaţiei inclusiv prin controlul cărţilor de imobil, conform prevederilor O.U.G. nr. 97/2005, efectuarea activităţilor de cercetare şi instrumentare a unor fapte cu autor cunoscut, prevăzute în Codul penal, în care modul de sesizare necesită plângerea prealabilă a părţii vătămate, a infracţiunilor de furt cu autor cunoscut prevăzute la art. 208 alin. 1,2 şi 3 din Codul penal. Atribuţiile sunt detaliate pe site-ul P.d.P..
Compartimentul siguranţa publica si patrulare: realizează activitatea de menţinere a ordinii si liniştii publice pe teritoriul localităţilor urbane prevenirea si combaterea faptelor antisociale,stradale si intervenţia operativa la evenimente.
Compartimentul sisteme de securitate – asigura îndeplinirea atribuţiilor politiei pe linia pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţiei persoanelor la nivelul secţiilor, birourilor si formaţiunilor de ordine publica din mediul rural;
Activităţi ce se desfăşoară cu publicul:
- licenţierea societarilor în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţiei persoanelor;
- reînnoirea licenţelor de funcţionare a societarilor specializate de paza si protecţie;
- licenţierea societarilor în domeniul sistemelor de alarmare antiefractie;
- reînnoirea licenţelor de funcţionare a societarilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei;
- avizarea dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare antiefractie;
- avizarea personalului pentru funcţia de agent de paza;
- avizarea planurilor de pază;
- avizarea planurilor de pază transport valori;
- avizarea proiectelor sistemelor de alarmare împotriva efracției;