Serviciul pentru acţiuni Speciale

 

Serviciul pentru acţiuni Speciale este structura de specialitate din cadrul inspectoratului care intervine şi desfăşoară activităţi pentru menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor urbane şi rurale în vederea prevenirii şi combaterii infracţiunilor şi faptelor contravenţionale din competenţă, sprijină celelalte structuri operative pentru îndeplinirea unor acţiuni, misiuni cu grad sporit de dificultate.

Serviciul de Intervenţie rapidă are următoarele atribuţii:
a) intervin operativ prin metode şi procedee specifice, pentru luarea primelor măsuri în cazul producerii unor atacuri asupra unor obiective sau persoane de către infractori foarte periculoşi sau înarmaţi, pentru eliberarea ostaticilor şi a persoanelor răpite sau sechestrate;
b) execută patrulări şi acţiuni specifice în zonele sau locurile în care s-au comis infracţiuni grave, completând măsurile iniţiale luate de subunităţile de poliţie;
c) întreprind primele măsuri pentru izolarea şi asigurarea pazei obiectivelor suspecte că în interiorul lor s-ar afla materiale explozive sau periculoase, la solicitarea structurilor specializate;
d) asigură protecţia poliţiştilor, magistraţilor şi a familiilor acestora, a martorilor, informatorilor, victimelor sau altor categorii de persoane implicate în desfăşurarea unor anchete penale dacă asupra acestora s-au exercitat presiuni, ameninţări ori cadă viaţa lor sau a familiilor lor este în pericol, potrivit legii;
e) execută acţiuni de însoţire şi protecţie a unor persoane importante care ocupă funcţii de demnitate publică, altele decât cele prevăzute în competenţa unor servicii specializate;
f) acordă protecţie şi sprijin de specialitate poliţiştilor din celelalte structuri ale poliţiei la solicitarea acestora, pe timpul executării unor activităţi de serviciu care prezintă un grad ridicat de periculozitate;
g) asigură escortarea persoanelor aflate în stare legală de deţinere sau reţinere despre care există date că au evadat sau au avut anterior tentative de evadare, există indicii că vor întreprinde asemenea acţiuni sau că au un comportament violent;
h) intervine pentru respingerea şi contracararea atacurilor îndreptate împotriva sediilor de poliţie;
i) participă la testarea aparaturii, echipamentului, materialelor sau armamentului ce urmează a intra în dotarea unităţilor de poliţie;
j) asigură primele măsuri până la sosirea efectivelor de jandarmi, în cazul formelor spontane de protest neautorizat, acţiunilor turbulente ori în alte situaţii în care derularea evenimentelor este instantanee şi un poate fi prevăzută;
k) participă la limitarea efectelor accidentelor de amploare, calamităţilor naturale şi catastrofelor, la salvarea de vieţi omeneşti, a bunurilor şi valorilor de importanţă deosebită;
l) intervin la evenimentele la care iniţial au acţionat alţi poliţişti, dar care prin complexitatea acestora, necesită o forţă suplimentară;
m) execută intervenţii, controale şi filtre în zone/ medii cu infracţionalitate ridicată, pentru prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor cu violenţă;
n) participă împreună cu alte efective de poliţie la executarea raziilor şi acţiunilor poliţieneşti, atunci când din datele şi informaţiile existente, rezultă un grad sporit de pericol;
o) intervin la evenimentele semnalate prin S.N.U.A.U. 112, pe principiul „cel mai aproape poliţist de locul evenimentului intervine”;
q) desfăşoară activităţi de pregătire generală şi de specialitate ( pregătire fizică, tactică, tragere, alpinism, scafandrerie), asigură întreţinerea armamentului şi a celorlalte mijloace tehnice din dotare;
p) participă la executarea unor acţiuni pentru asigurarea autorităţii pe timpul punerii în executare a unor hotărâri judecătoreşti şi administrative rămase definitive;
r) constată infracţiuni flagrante şi contravenţii, urmând ca actele premergătoare şi de cercetare să fie întocmite de către serviciile specializate;
s) culege informaţii de la sursele ocazionale şi exploatate de către serviciile specializate;
ş) conducătorii auto care au dreptul să conducă autovehiculele unităţii şi conductorii câinilor de serviciu, vor îndeplini şi misiunile şi atribuţiile specifice luptătorilor de intervenţie;
t) primeşte, înregistrează şi soluţionează lucrările primite, ţine evidenţele specifice şi desfăşoară orice altă activitate de secretariat stabilită din dispoziţia şeful serviciului ce este necesară pentru buna desfăşurare a activităţii.