28 septembrie – 02 octombrie 2015

 „Săptămâna Prevenirii Criminalităţii”

 

 

30 septembrie a.c. – prevenirea  delincvenţei juvenile

 

În cea de-a doua zi din Săptămâna Prevenirii Criminalităţii, poliţiştii gălăţeni au continuat seria întâlnirilor cu elevii, părinţii şi cadrele didactice pentru a dezbate principalele aspecte ale prevenirii delincvenţei juvenile.

În parteneriat cu Organizaţia „Tinerii şi Viitorul” au fost derulate activităţi adresate elevilor de la Şcoala Gimnazială Nr. 22 Galaţi.

O primă acţiune a avut drept subiect problematica anturajului şi a modului în care acesta îi poate „atrage” pe adolescenţi către adoptarea unor comportamente predelincvente sau chiar infracţionale.

Împreună cu poliţiştii de prevenire şi voluntarii organizaţiei, elevii au încercat să identifice modalităţile cele mai eficiente de a contracara influenţa negativă a grupului, respectând totuşi nevoia accentuată de apartenenţă caracteristică acestei perioade de dezvoltare.

De asemenea, prevenirea consumului de substanţe psihoactive a fost una dintre temele care a atras atenţia participanţilor, aceştia exprimându-şi opiniile şi solicitând informaţii suplimentare cu privire la subiect din partea poliţiştilor prezenţi.

Ajunşi deja la vârsta răspunderii penale, elevii mai mari au fost implicaţi într-o activitate dinamică al cărei scop a fost descoperirea aspectelor legale şi ale consecinţelor juridice, sociale, sau psihologice ale delincvenţei juvenile. Au fost abordate problematici diverse, plecând de la infracţiunile contra patrimoniului (în special furtul), infracţiunile comise cu violenţă, dar şi aspecte referitoare la siguranţa pe Internet sau traficul de persoane. Participanţii şi-au putut demonstra talentul şi creativitatea în cadrul unui concurs de desen organizat pe temele supuse dezbaterii.

Reacţia elevilor şi implicarea de care au dat dovadă pe parcursul derulării acţiunilor au evidenţiat nevoia de informare în acest domeniu, dar şi importanţa utilizării unor metode atractive de prezentare, adaptate particularităţilor grupului ţintă.

Voluntarii Organizaţiei „Tinerii şi Viitorul” au fost alături de poliţişti şi în stradă, împărţind materiale conţinând recomandări preventive.

Finalul zilei a fost dedicat unei întâlniri cu părinţii şi cadrele didactice în cadrul căreia au fost abordate teme referitoare la siguranţa pe Internet şi prevenirea consumului de substanţe psihoactive, aspecte considerate extrem de interesante şi utile de către toţi cei prezenţi.

Miercuri, 30 septembrie, activităţile organizate la nivelul întregului judeţ vor viza prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului.