Lista documentelor de interes public emise de Inspectoratul de Poliție Județean Galați

 1. Structura organizatorică, programul de funcționare, programul de audiențe ale Inspectoratului de Poliție Județean Galați, precum și atribuțiile serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul instituției;
 2. Gradul, numele, prenumele inspectorului șef, ale adjuncților, precum și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 3. Coordonatele de contact ale instituției, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresă de e-mail și adresa paginii de Internet;
 4. Extras din evaluarea anuală a activităților desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean Galați;
 5. Obiective generale și obiective specifice cuprinse în Planul de activități al Inspectoratului de Poliție Județean Galați;
 6. Date statistice privind dinamica dosarelor penale, pe categorii de infracțiuni, instrumentate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Galați;
 7. Date statistice ale cauzelor civile în care este parte Inspectoratul de Poliție Județean Galați, iar petenții sau reclamanții sunt persoane din afara instituției;
 8. Informări privind activitatea de primire, evidență, examinare și soluționare a petițiilor adresate Inspectoratului de Poliție Județean Galați;
 9. Sinteze ale activităților și rezultatelor obținute de polițiștii rutieri pentru prevenirea producerii accidentelor de circulație, situații statistice privind starea infracțională și contravențională înregistrată;
 10. Avize solicitate pentru autorizare în domeniul teritoriului și urbanismului;
 11. Lista experților criminaliști oficiali ai Poliției Române, din cadrul instituției și a brevetelor de expert obținute;
 12. Concluzii ale studiilor, analizelor și cercetărilor sociologice efectuate;
 13. Ghidul de aplicare a Codului de etică și deontologie al polițistului;
 14. Declarații de avere și declarații de interse;
 15. Datele și documentele necesare desfășurării concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați;
 16. Extrase din planul anual de achiziții publice;
 17. Caiete de sarcini, referate de necesitate și orice documentație tehnică elaborată de structura de specialitate, în cursul unei proceduri de achiziție publică;
 18. Situația financiară anuală la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Galați;
 19. Situația plăților efectuate;
 20. Situația cheltuielilor salariale;
 21. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broșuri, pliante, afișe, ghiduri privind activitatea instituției;
 22. Materiale prezentate în cadrul conferințelor de presă;
 23. Materiale privind desfășurarea unor campanii de informare publică.