EVALUAREA ACTIVITĂȚII INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN GALAȚI  ÎN ANUL 2019
 

Activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Galați s-a desfăşurat, în anul 2019, cu respectarea coordonatelor operative descrise de Planul de activități al Inspectoratului General al Poliției Române pentru anul 2019, context în care s-a acționat pe următoarele direcții:
1. Creşterea gradului de siguranță şi protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală şi siguranța rutieră;
2. Prevenirea şi combaterea infracționalității organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracționale;
3. Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri, prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum şi prin protecția intereselor financiare ale U.E;
4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare dezvoltării şi menținerii capacității operaționale a Poliției Române.

Detalii

Activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Galați s-a desfăşurat, în anul 2018, cu respectarea coordonatelor operative stabilite de  Inspectoratul General al Poliției Române, context în care s-a acționat pe următoarele direcții:
1. Creşterea gradului de siguranță şi protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală şi siguranța rutieră;
2. Prevenirea şi combaterea infracționalității organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracționale;
3. Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum şi prin protecția intereselor financiare ale U.E;
4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare dezvoltării şi menținerii capacității operaționale a Poliției Române.
 

Detalii

Raport de activitate a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi pentru anul 2017.

Priorități în domeniul preventiv pentru anul 2017:

  • Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
  • Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului
  • Prevenirea violenţei intrafamiliale (prioritate locală).

Priorităţi de acţiune:

  • Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră.
  • Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale U.E.
  • Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

Detalii

Raport de activitate a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi pentru anul 2015 - Siguranţa cetăţenilor, prioritate a acţiunilor desfăşurate de efectivele Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galați în anul 2015.

Detalii