Raport de activitate a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi pentru anul 2017.

Priorități în domeniul preventiv pentru anul 2017:

  • Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
  • Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului
  • Prevenirea violenţei intrafamiliale (prioritate locală).

Priorităţi de acţiune:

  • Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră.
  • Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale U.E.
  • Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

Fişiere ataşate