EVALUAREA ACTIVITĂȚII INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN GALAȚI  ÎN ANUL 2018
 

Activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Galați s-a desfăşurat, în anul 2018, cu respectarea coordonatelor operative stabilite de  Inspectoratul General al Poliției Române, context în care s-a acționat pe următoarele direcții:
1. Creşterea gradului de siguranță şi protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală şi siguranța rutieră;
2. Prevenirea şi combaterea infracționalității organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracționale;
3. Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum şi prin protecția intereselor financiare ale U.E;
4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare dezvoltării şi menținerii capacității operaționale a Poliției Române.

PREVENIREA CRIMINALITĂȚII

În anul 2018, la nivelul Inspectoratului de poliție Județean Galați au fost elaborate și implementate programe de prevenire a delincvenței juvenile și a victimizării minorilor, de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului și a violenței intrafamiliale.
În baza acestor programe au fost organizate 226 de activități educativ-preventive în unitățile de învățământ de pe raza județului Galați, activități de informare a diverselor grupuri țintă (femei, copii, persoane vârstnice, etc.), precum și acțiuni punctuale de distribuire a materialelor conținând recomandări antivictimale.


ACTIVITATEA POLIȚIEI ÎN DOMENIUL ORDINII ȘI SIGURANȚEI PUBLICE

Activitatea desfășurată de polițiștii de ordine publică din dispozitivele de siguranță publică s-a concretizat, pentru anul 2018, în depistarea în flagrant a 713 infracțiuni în mediul urban și rural, 11592 de intervenții SNUAU 112, depistarea a 43 de persoane urmărite și aplanarea a 2140 de stări conflictuale.
Polițiștii de ordine publică din mediul rural au participat activ la programele de prevenire a delincvenței juvenile și a victimizării minorilor, și de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului și a violenței intrafamiliale.


SIGURANȚA TRAFICULUI RUTIER

În acest domeniu s-a urmărit asigurarea prezenței agenților de circulație, cu precădere în punctele cu risc ridicat de accident și la orele de trafic intens, atât în interiorul localităților, cât și în afara acestora.

Acidentele grave, înregistrate în cursul anului 2018, au fost în număr de 252, soldate cu 54 de persoane decedate și 248 de răniți grav. Principalele cauze generatoare ale acestora au fost: vina pietonilor, viteza, neacordarea priorității vehiculelor, vina bicicliștilor și neacordarea de prioritate pietonilor.
În ceea ce privește accidentele ușoare, în cursul celor 12 luni ale anului 2018 a fost înregistrat un număr de 398 de accidente , soldate cu 510 răniți ușor, având aceleași cauze generatoare ca și cele grave.
În perioada analizată, polițiștii rutieri au constatat 438 de infracțiuni, au aplicat 43028 de sancțiuni contravenționale și au reținut, în vederea suspendării, 4197 de permise de conducere.


CRIMINALITATEA CONTRA PATRIMONIULUI

În anul 2018 s-a constatat o scădere a criminalității contra patrimoniului, cu aproximativ 8.00% față de 2017.
Astfel, furturile au scăzut cu 8,52%, tâlhăriile cu 16,95%, distrugerile cu 0,82%, furturile de auto cu 16,22%.
Este de menționat faptul că, în această perioadă, polițiștii gălățeni au identificat și indisponibilizat 7 autovehicule sustrase din Uniunea Europeană, valoarea acestora fiind de aproximativ 110 000 euro.
Criminalitatea stradală a înregistrat valori descrescătoare față de anul 2017, în procent de 27,33%. În continuare, cele mai multe infracțiuni stradale sunt cele de furt, acestea reprezentând 86,37% din total.
În mediul rural a scăzut numărul faptelor de tâlhărie și furt din societăți comerciale, dar a crescut cel al furturilor din locuințe și de auto.


CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

În anul 2018 numărul infracțiunilor din domeniul economico-financiar  a cunoscut o scădere cu 21,34%, în ansamblul său. A scăzut astfel, infracționalitatea în domeniul faptelor de evaziune fiscal și a celor incriminate în Codul Vamal, dar s-a înregistrat o
creștere la faptele prevăzute de Legea 656/2002, privind prevenirea și sancționarea spălării banilor.
În perioada de referință, în dosarele penale având ca obiect infracțiuni economico-financiare, prejudiciul recuperat în cursul urmăririi penale și până la emiterea rechizitoriului a fost de 16.832.200 lei.


REGIMUL ARMELOR, EXPLOZIVILOR ȘI SUBSTANȚELOR PERICULOASE

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfășurat, pe parcursul anului 2018, acțiuni specifice domeniului lor de activitate, în urma cărora au fost confiscate 18 arme letale, dintre care 12 deținute ilegal, 18 arme neletale, dintre care 9 deținute ilegal, 369 de cartușe, 319 kg de substanțe periculoase, 903 l de substanțe pentru protecția plantelor, 500 kg de articole pirotehnice.
În perioada analizată au fost constatate 221 de infracțiuni și 23 de contravenții prevăzute în actele normative specifice acestei linii de muncă.


INFRACȚIONALITATEA ÎN DOMENIILE SILVICULTURII ȘI PISCICULTURII

Statistica infracțiunilor în domeniul silvic evidențiază faptul că, pe parcursul anului 2018, au fost înregistrate 230 de dosare penale având ca obiect infracțiuni prevăzute de


Codul Silvic și au fost aplicate 136 de sancțiuni contravenționale în valoare de 186.200 lei.
În domeniul piscicol au fost înregistrate 56 de dosare penale și au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare de 2400 lei.
Totodată, au fost confiscate 854 kg de pește, 9,5 kg de icre, mai multe plase monofilament, plase fir textil și o ambarcațiune.