EVALUAREA ACTIVITĂȚII INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN GALAȚI  ÎN ANUL 2019

Activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Galați s-a desfăşurat, în anul 2019, cu respectarea coordonatelor operative descrise de Planul de activități al Inspectoratului General al Poliției Române pentru anul 2019, context în care s-a acționat pe următoarele direcții:
1. Creşterea gradului de siguranță şi protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală şi siguranța rutieră;
2. Prevenirea şi combaterea infracționalității organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracționale;
3. Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri, prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum şi prin protecția intereselor financiare ale U.E;
4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare dezvoltării şi menținerii capacității operaționale a Poliției Române.

PREVENIREA CRIMINALITĂȚII

În anul 2019, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi au fost elaborate și implementate următoarele Programe de prevenire a criminalităţii:
• Program de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor în județul Galați;
• Program de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului în județul Galați;
• Program de prevenire a violenţei domestice în județul Galați.
 În sfera prevenirii delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității a derulat în perioada de referinţă 8 proiecte şi campanii cu un impact pozitiv asupra grupurilor ţintă vizate:
 În domeniul prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului a fost implementată campania ”Împreună pentru o comunitate mai sigură!” (colaborare OMV Petrom),vizând prevenirea infracțiunilor specifice mediului rural, fiind desfășurate activități de impact în localități rurale, precum și acțiuni publice cu implicarea partenerilor.
Totodată, în luna decembrie 2019, a fost lansată campania națională ”Hoții îți invadează intimitatea” care are drept scop informarea populației cu privire la modalitățile de prevenire a furturilor din locuință.
 În ceea ce privește prevenirea violenței intrafamiliale, în anul 2019 au fost derulate 2 campanii de prevenire, în cadrul cărora au fost desfășurate acțiuni de informare în14 unități școlare, precum și acțiuni de distribuire și afișare a materialelor de suport în spațiile intens circulate sau la disverse puncte de informare.

ACTIVITĂȚI PENTRU DESERVIREA COMUNITĂȚII

 În perioada analizată, efectivele de polițiști din structurile de ordine publică au efectuat 151 de acţiuni, cu efective mărite, și 3.316 controale, fiind descoperite 520 de infracţiuni, dintre care 418 în flagrant.
 Au fost efectuate 19. 600 intervenţii la solicitări prin Sistemul Naţional Unic al Apelului de Urgenţă 112, iar la un număr de 18.444 dintre acestea poliţia a intervenit în mai puţin de 10 minute, reprezentând un procent de 94,10 % din totalul intervenţiilor.

COMBATEREA INFRACȚIONALITĂȚII ASOCIATE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

Având în vedere evoluţia infracţiunilor prevăzute și pedepsite de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Județean Galaţi s-a stabilit ca fiind prioritară efectuarea de activităţi pe acesată linie.
Din analiza situaţiei operative, rezultă că, în anul 2019, au fost înregistrate 1.224 de stări conflictuale intrafamiliale,  în scădere cu 95 faţă de anul 2018, când au fost înregistrate 1.319 stări conflictuale intrafamiliale.
După locul comiterii, situaţia se prezintă astfel:
• 542 de infracţiuni au fost comise în mediul urban;
• 682 de infracţiuni au fost comise în mediul rural;
 Având în vedere locul comiterii, din totalul de 1.224 de infracţiuni înregistrate, 766 au fost comise la domiciliu şi 458 în spaţiu public.
În cadrul  activităţilor desfăşurate pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice,  în anul 2019 a fost emis de lucrătorii din cadrul I.P.J. Galaţi un număr de 226 ordine de protecţie provizorii, 112 în mediul urban și 114 în mediul rural.

SIGURANȚA TRAFICULUI RUTIER

Evoluţia dinamică şi complexă a situaţiei operative pe linie de siguranță rutieră, precum şi cerinţele legitime ale cetăţenilor privind sporirea siguranţei cu ocazia deplasării pe drumurile publice, au impus identificarea de noi căi şi mijloace pentru creşterea capacităţii de acţiune a efectivelor de poliţie rutieră din judeţul Galaţi.
În principal, s-a urmărit asigurarea prezenţei agenţilor de circulaţie  în punctele cu risc ridicat de accident şi la orele cu trafic intens, atât în interiorul localităţilor cât şi în afara acestora, şi executarea de acţiuni cu efective mărite, atât cu forţe proprii, cât şi în cooperare cu alte formaţiuni de poliţie ori reprezentanţi ai unor instituţii abilitate prin lege în reglementarea unor segmente ale domeniului rutier.
În acest sens, strategia adoptată de Serviciul Rutier Galaţi a vizat creşterea eficienţei activităţilor desfăşurate prin folosirea mai judicioasă a resurselor umane şi tehnice aflate la dispoziţie, concomitent cu profesionalizarea continuă a cadrelor cu atribuţii în domeniu.
 În anul 2019, trendul dinamicii accidentelor rutiere grave este descrescător, comparativ cu anul anterior, înregistrându-se 245 de evenimente rutiere, cu 58 de persoane decedate și 224 răniți grav. Principalele cauze generatoare ale acestora au fost: vina pietonilor, viteza, neacordarea priorității vehiculelor, vina bicicliștilor și neacordarea de prioritate pietonilor.
 În ceea ce privește accidentele ușoare, în cursul celor 12 luni ale anului 2019 a fost înregistrat un număr de 498 de accidente , soldate cu 624 răniți ușor, având aceleași cauze generatoare ca și cele grave.
  În perioada analizată, polițiștii rutieri au constatat 479 de infracțiuni, au aplicat 42.713 de sancțiuni contravenționale și au reținut, în vederea suspendării, 4.855 de permise de conducere.
În cursul anului 2019 au fost desfășurate 56 de acţiuni organizate la nivel local pentru combaterea principalelor abateri care generează riscul rutier.

CRIMINALITATEA CONTRA PATRIMONIULUI

În anul  2019 s-a constatat o creștere a criminalității contra patrimoniului, respectiv de la 6.669 de sesizări în anul 2018, la 6.811 sesizări în anul 2019 (în procente +2,13%).
Numărul infracțiunilor de furt din societăți comerciale a crescut, comparativ cu anul 2018, înregistrându-se 706 astfel de fapte, dar a scăzut numărul furturilor din locuințe (914) și din buzunare (147).
În ceea ce privește infracțiunile de tâlhărie, au fost înregistrate 94 de astfel de fapte, scăzând numărul celor comise în stradă, de la 42 în 2018, la 22 în 2019.
Din analiza situației operative a rezultat că a crescut numărul infracțiunilor contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii de la 792 în anul 2018 la 805 în anul 2019, ( +13 ),  dar a scăzut numărul  infracțiunilor de  distrugere de la 1.699 în  anul 2018 la    1.674 în 2019 ( -25).

 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

În anul 2019, au fost înregistrate la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J Galati  un număr de 592 de dosare penale noi, cu fapte la prima sesizare,  şi disjungeri cu privire la fapte nou sesizate, în scadere cu  3,7%  faţă  anul 2018.
 În cursul anului, infracționalitatea sesizată cu privire la faptele penale incriminate în Codul vamal a scăzut cu 41,67% , cea cu privire la faptele de fals în înscrisuri sub semnătură privată a scăzut cu 42,6%, iar infracționalitatea cu privire la faptele de spălarea banilor a scăzut cu 66,67% .
 Creștere a înregistrat infracționalitatea cu privire la faptele penale prevăzute de Legea nr. 84/1998 (+380%), Legea 31/1990 (+250%) și la faptele de  înșelaciune (+10,24%).
 În perioada de referință, prejudiciul sesizat a înregistrat totuși o creștere cu 240,93% ( 281.579 lei față de 82.591 lei, în 2018).
 Prejudiciul recuperat în cursul urmăririi penale, pe parcursul anului 2019, a fost de 10.838.700 lei, din care 4.453.800 lei reprezintă prejudiciul recuperat prin măsuri asiguratorii aplicate de organele politiei judiciare
 Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J Galati a  organizat  un număr de  106 acţiuni, în urma cărora au fost aplicate 184 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum  de 447.500 lei, și au fost confiscate următoarele bunuri, în valoare totală de 307.352 lei: 4 200 de tone agregate minerale, 5.075 produse contrafăcute, 53,5 m³ de lemn salcâm, 111.440 țigarete, 738 de kg legume, 440 de kg produse din carne, 300 de l produse alcoolice.

REGIMUL ARMELOR, EXPLOZIVILOR ȘI SUBSTANȚELOR PERICULOASE

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfășurat, pe parcursul anului 2019, activități specifice domeniului lor de activitate, în urma cărora au fost confiscate 5 arme letale, 14 arme neletale, 195 de cartușe, 625 de alice, 193 de kg substanțe periculoase,  1.136 de l substanțe pentru protecția plantelor, 1.492 de kg articole pirotehnice.
În perioada analizată au fost constatate 180 de infracțiuni, dintre care 94 la regimul substanțelor periculoase, 62 la regimul armelor și al munițiilor, 9 infracțiuni de contrabandă cu arme, 12 infracțiuni privind fondul cinegetic și protecția vânatului.
De asemenea, au fost constatate 23 de contravenții la diverse acte normative de resortul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, valoarea sancțiunilor aplicate fiind de 13.500 lei.

INFRACȚIONALITATEA ÎN DOMENIILE SILVICULTURII ȘI PISCICULTURII

Statistica infracțiunilor în domeniul silvic evidențiază faptul că, pe parcursul anului 2019, au fost înregistrate 184 de dosare penale având ca obiect infracțiuni prevăzute de Codul Silvic, 179 în mediul rural și 5 în mediul urban.
Pe linie silvică, a fost efectuat, în comun cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu, un număr de 372 acțiuni și controale.
 În ceea ce privește constatarea contravențională pe linie silvică, s-au aplicat 72 de sancțiuni contravenționale, conform Legii nr. 171/2003,  în valoare de 82.160 lei și s-au confiscat un volum de 122,89 m³ material lemnos diferite sortimente și un număr de 852 brazi.
În domeniul piscicol au fost înregistrate 50 de dosare penale, 44 în mediul rural și 6  în  mediul  urban, și au  fost aplicate 9  sancțiuni contravenționale,  în valoare de 1..900 de lei, fiind confiscate 2.717,34 kg pește, 9 bucăți de plase monofilament, 12 plase de pescuit din fir textil, 5 bucăți vintire, 4 ambarcațiuni și 2 motoare de ambarcațiuni.

ACTIVITĂȚILE STRUCTURILOR DE SUPORT

1. Criminalistică
Una dintre liniile de muncă specifice criminaliştilor o reprezintă investigarea tehnico-ştiinţifică a locului faptei care, prin importanţa şi complexitatea sa, are un rol prioritar în asigurarea probatoriului ştiinţific  și în soluţionarea cauzelor. Astfel, în perioada analizată au fost efectuate  4.608 deplasări pentru cercetare,  dintre care 3.397 pentru cercetare la fața locului.
Din totalul de fapte la care a fost efectuată cercetarea la fața locului, au rămas în evidență 32.969 de urme de diverse categorii, apte examinărilor criminalistice, dintre care 1.476 papilare, 3.341 bilologice, 4.318 traseologice, 951 balistice, 573 fizico-chimice.

2. Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative
În cursul perioadei analizate, au fost eliberate 54.758 de certificate de cazier judiciar.
  Odată cu intrarea în vigoare a Legii 118/2019 privind „Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare” activitarea de eliberare a adeverințelor de integritate comportamentală a revenit Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative.
Astfel în cursul anului 2019, au fost eliberate 6.708 adeverințe de integritate comportamentală persoanelor fizice, prin intermediul ghișeului de eliberare a certificatelor de cazier judicar, precum și instituțiilor din sistemul de învățământ, sănătate și asistență socială.

3. Structura de intervenție
Pe parcursul anului 2019,  Serviciul pentru Acţiuni Speciale a executat un număr total de 752 misiuni, constând în: intervenții, patrulare în comun cu structurile de ordine publică, percheziții domiciliare, filtre rutiere, acțiuni de prindere în flagrant, însoțire transport muniție neexplodat.