Modelele de cereri privind activitatea poliției rutiere

Datele de contact ale Serviciului Rutier:

Fax: 0236.407.291

Adresa de e-mail pentru primirea cererilor corespunzătoare domeniului de activitate al Serviciului Rutier, însoţite de copia cărţii de identitate în format electronic, cât şi pentru primirea dovezii (chitanţei) plăţii sancţiunilor contravenţionale (amenzilor) la regimul rutier, aplicate de lucrătorii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi - Serviciului Rutier:

email: oug41.2016.sr@gl.politiaromana.ro

Adresa: Galaţi, strada Domnească nr.102

Program de lucru „ghişeu permise de conducere şi certificate de înmatriculare” (camera 9):

Luni 08:30 – 12:00 14:00 – 16:00
Marţi 08:30 – 12:00 14:00 – 18:00
Miercuri 08:30 – 12:00 08:30 – 12:00
Joi 08:30 – 12:00 08:30 – 12:00
Vineri 08:30 – 12:00 08:30 – 12:00

Detalii

Obținerea certificatului de cazier judiciar

Datele de contact ale Serviciului Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative cu sediul la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi:

Fax: 0236.407.210

e-mail: cazier@gl.politiaromana.ro

Adresa: Strada Brăilei nr. 200, Galaţi

Program de lucru cu publicul.

Documente și informații utile privind cererea de eliberare a certificatului de cazier judiciar.

Detalii

Documente necesare pentru autorizarea deţinerii detectoarelor de metale

Conform prevederilor legale cuprinse în O.G. 43/2000, privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri ca zone de interes naţional, precum şi în Ordinul nr. 251/2004, privind deţinerea şi comercializarea detetoarelor de metale, persoanele fizice şi juridice care deţin şi/sau comercializează detectoare de metale, sunt obligate să obţină, în prealabil, autorizaţia inspectoratului de poliţie al judeţului pe raza căruia îşi au domiciliul sau sediul.

Pentru mai multe detalii: detectormetale@gl.politiaromana.ro

Detalii

Documente necesare pentru avizarea în vederea desfăşurării activităţii de dezmembrare a vehiculelor uzate

Documentele necesare persoanelor care solicită avizarea în vederea desfăşurării activităţii de dezmembrare a vehiculelor uzate, conform O.G. 36/14.07.2005, pentru modificarea si completarea O.G. 82/2000.

 

Detalii

Modele de cereri privind activitatea compartimentului Sisteme de Securitate Privată din cadrul Serviciului de Ordine Publică

Adresă sediu: Mun. Galaţi, str. Brăilei nr. 200, jud. Galaţi
Telefon:  0236-407000
E-mail: ordinepublica@gl.politiaromana.ro
Program de lucru: Luni-Vineri: 08:00-16:00
Program de lucru cu  publicul: Luni, Marţi, Joi: 08:00-11:00
Şef serviciu: Subcomisar de poliţie CAPOTĂ SORIN
Telefon şef serviciu: 0236-407000 int. 20023
   
Telefon Compartiment Sisteme de Securitate Privată: 0236-407000 int. 20215
Telefon Secretariat: 0236-407000 int. 20211
Site IGPR-DOP
 • Licenţă în domeniul pazei şi protecţiei
 • Preschimbare licenţă pază şi protecţie
 • Reînnoire licenţă în domeniul pazei şi protecţiei
 • Licenţă în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
 • Preschimbare licenţă în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
 • Reînnoire licenţă în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
 • Retragere licenţă de funcţionare
 • Avizare R.O.F. în domeniul pazei şi protecţiei, ulterior obţinerii / reînnoirii licenţei de funcţionare
 • Avizare R.O.F. în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, ulterior obţinerii / reînnoirii licenţei de funcţionare
 • Avizare R.O.F. dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarmare
 • Avizare conducător în domeniul pazei şi protecţiei
 • Avizare conducător în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
 • Avizare plan pază obiectiv
 • Actualizare plan pază obiectiv
 • Avizare plan pază transport valori
 • Actualizare plan pază transport valori
 • Avizare plan protecţie
 • Avizare port-armă
 • Avizare proiect sistem tehnic de alarmare împotriva efracţiei
 • Eliberare atestat profesional - ocupaţia "Agent de securitate"
 • Avizare personal tehnic în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
 • Înscriere în registrul naţional al evaluatorilor de risc la securitatea fizică

Detalii