Documente necesare eliberării autorizaţiei de deţinere pentru persoane fizice

  • cerere-tip completată (vezi documente anexate), cu mențiunea exprimării consimțământului expres al beneficiarului serviciului public de eliberare a copiilor certificate, de către instituțiile abilitate a documentelor ce conțin date cu caracter personal;
  • actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);