Documentele necesare persoanelor care solicită avizarea în vederea desfăşurării activităţii de dezmembrare a vehiculelor uzate.

-   Cerere adresată către I.P.J. Galați - S.I.C., în cuprinsul căreia să se regăsească consimțământul expres al beneficiarului serviciului public privind eliberarea actelor ce conțin date cu caracter personal de către instituțiile abilitate pentru obținerea copiilor certificate privind avizarea activității de dezmenbrare a vehiculelor uzate;

-    Tabel nominal cu angajaţii: date de stare civilă şi funcţia;
-    2 (două) registre cu coperte cartonate care vor fi înregistrate la nivelul IPJ Galaţi – S.I.C.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, „se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale”.