Șef Serviciu: Comisar-șef de poliție PAUL IACOBESCU

Datele de contact ale Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative cu sediul la Inspectoratul de Poliție Județean Galați:
Telefon: 0236.407.000, interior 20230, 20247

Telefon Secretariat: 0236.407.230

Fax: 0236.430.798

e-mail: cazier@gl.politiaromana.ro
Adresa: Strada Brăilei nr. 200, Galați

 

 

 

Programul cu publicul la ghișeele pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar și a certificatelor de integritate comportamentală

 

La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Galați din Strada Brăilei nr. 200:

  • luni, marți, joi, vineri ora 9:00 – 13:00
  • miercuri  14:00 – 18:00

 

 

La sediul Poliției Municipiului Tecuci din Strada Maior Genoiu nr. 1:

  • luni, marți, joi, vineri ora 9:00 – 11:00
  • miercuri  16:00 – 18:00

 

 

La sediul Poliției Orașului Tg. Bujor din Eremia Grigorescu nr. 57:

  • luni, marți, joi, vineri ora 9:00 – 11:00
  • miercuri  16:00 – 18:00

 

 

Informații utile privind eliberarea

certificatului de cazier judiciar / integritate comportamentală

 

Pentru alinierea cu prevederile Legii 290/2004 privind Cazierul Judiciar, nu este acceptată transmiterea prin email a cererilor pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar și a certificatelor de integritate comportamentală de către persoane fizice și juridice această modalitate de lucru făcând imposibilă demonstrarea identității solicitantului.

Vă informăm că, începând cu 01.07.2021, nu mai este necesară prezentarea la ghișeu a cererii pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar și a certificatelor de integritate comportamentală, cetățenii putând obține documentele mai sus menționate prin prezentarea la ghișeu a actului de identitate.

Eliberarea Extrasului de pe Cazierul Judiciar, necesar pentru anexarea la dosarul constituit în vederea susținerii examenului pentru obținerea Permisului de Conducere, respectiv Preschimbării Permisului străin de Conducere, se realizează de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule Galați, cu sediul în Strada Domnească, nr. 56, din cadrul Prefecturii Galați, în baza acordului persoanei pentru efectuarea verificărilor specifice.

Recomandăm tuturor persoanelor care doresc să obțină Certificatul de Cazier Judiciar în vederea depunerii la dosare de concurs, angajare, etc., la instituțiile publice sau organele de specialitate ale administrației publice (primării, instituții din sistemul de învațământ, sistemul de sănătate, sistemul de asistență socială, etc.) să solicite acestor instituții obținerea Extrasului de pe Cazierul Judiciar, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice, în acest fel cetățeanul nefiind obligat să se prezinte la ghișeu pentru solicitarea / eliberarea / ridicarea Certificatului de Cazier Judiciar. Atenție, în conformitate cu Legea 290 din 2004 privind Cazierul Judiciar, cererile pentru eliberarea Extrasului de pe cazierul judiciar nu pot fi transmise de către persoanele fizice!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, „se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale”.

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar însoţită de...

Detalii

Serviciile de cazier judiciar de la nivelul Inspectoratelor de Poliţie Județene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, eliberează certificate de cazier judiciar persoanelor juridice.

Detalii

Acte necesare pentru a obținerea unui Certificat de Integritate Comportamentală conform Legii nr. 118/2019.

Detalii

Pentru obținerea unui extras din cazierul judiciar al altui stat membru al Uniunii Europene, persoana fizică poate depune personal sau prin împuternicit o cerere în acest sens la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de cazier judiciar.

Detalii