Programul cu publicul la ghișeele pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar și a certificatelor de integritate comportamentală

 

La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Galați din Strada Brăilei nr. 200:

 • luni, marți, joi, vineri ora 9:00 – 13:00
 • miercuri  14:00 – 18:00

 

 

 

La sediul Poliției Municipiului Tecuci din Strada Maior Genoiu nr. 1:

 • luni, marți, joi, vineri ora 9:00 – 11:00
 • miercuri  16:00 – 18:00

 

 

La sediul Poliției Orașului Tg. Bujor din Eremia Grigorescu nr. 57:

 • luni, marți, joi, vineri ora 9:00 – 11:00
 • miercuri  16:00 – 18:00

 

 

 

Eliberarea certificatelor de cazier judiciar persoanelor juridice, la ghișeu

 

 

Pentru a obține un certificat de cazier judiciar pentru persoana juridică, cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de cazier judiciar, de către reprezentantul legal al persoanei juridice, care trebuie să îşi dovedească această calitate.

De asemenea, certificatul de cazier judiciar pentru persoana juridică poate fi obținut și de către o altă persoană fizică, împuternicită în acest scop de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

Documente necesare:

 • cererea-tip (anexa nr. 35 la H.G. nr. 345/2010) se completează în prealabil și se depune prin reprezentant legal sau împuternicit, care trebuie să își dovedească această calitate;
 • actul de identitate în original al persoanei care depune documentele;
 • împuternicire persoană juridică, respectiv Anexa nr. 38 din H.G. nr. 345/2010, înregistrată la nivelul persoanei juridice solicitante, în cazul în care documentul nu este solicitat personal de către reprezentantul legal;
 • orice document oficial care face dovada calității de persoană juridică, respectiv de reprezentant legal al persoanei juridice, ca de exemplu:
  • certificatul constatator – forma detaliată - eliberat conform Legii nr. 26/1990 de Oficiul Național pentru Registrului Comerțului  (în original)
  • certificatul de înregistrare al persoanei juridice (în original) şi actul de constituire sau înfiinţare (în original)
  • actul de constituire sau înfiinţare care poate fi Hotărâre de Guvern, Ordonanţa de Guvern, lege, sentinţă civilă (în original) etc. şi certificatul de înregistrare (în original) pentru asociaţii, federaţii, cabinet de avocatură, organizaţii etc.
  • alte documente oficiale care fac dovada calității de persoană juridică, respectiv de reprezentant legal al persoanei juridice;
 • după caz, actul de schimbare a denumirii, dacă persoana juridică are denumire anterioară.

 

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale  constituite în baza O.U.G. nr. 44/2008,  nu au personalitate juridică.

Având în vedere acest aspect, acestor solicitanți li se pot elibera certificat de cazier judiciar doar pentru persoană fizică.

În vederea eliberării cerificatelor de cazier judiciar pentru ONG-uri (asociații, fundații, cluburi sportive, etc) solicitantul va prezenta Extrasul la zi din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătorie sau încheierea motivată prin care s-a dispus înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor - în original.

 

Formulare (tipizate) ataşate: