Programul cu publicul la ghișeele pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar și a certificatelor de integritate comportamentală

 

La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Galați din Strada Brăilei nr. 200:

  • luni, marți, joi, vineri ora 9:00 – 13:00
  • miercuri  14:00 – 18:00

 

 

 

La sediul Poliției Municipiului Tecuci din Strada Maior Genoiu nr. 1:

  • luni, marți, joi, vineri ora 9:00 – 11:00
  • miercuri  16:00 – 18:00

 

 

La sediul Poliției Orașului Tg. Bujor din Eremia Grigorescu nr. 57:

  • luni, marți, joi, vineri ora 9:00 – 11:00
  • miercuri  16:00 – 18:00

 

 

 

Obținerea extrasului din cazierul judiciar al unui stat membru al Uniunii Europene

 

 

Pentru obținerea unui extras din cazierul judiciar al altui stat membru al Uniunii Europene, persoana fizică adresează o cerere în acest sens la una dintre unităţile de poliţie desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, care, în termen de 3 zile, o înaintează Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

În vederea obținerii datelor solicitate, autoritățile române competente adresează autorității centrale a statului membru de unde se solicită eliberarea documentului, o cerere de extras din cazierul judiciar.

Cererile se transmit prin intermediul Sistemului Informatic al Cazierului Judiciar European – ECRIS, respectând modalitățile de organizare și facilitare a schimburilor de informații prevăzute în Decizia-cadru 2009/315/JAI și în Decizia 2009/316/JAI.

Răspunsul la cererea formulată de o persoană fizică pentru obținerea de informații privind propriul cazier judiciar se transmite în termen de cel mult douăzeci de zile lucrătoare de la data la care a fost primită cererea, iar autoritățile române eliberează solicitantului extrasul din cazierul judiciar transmis de statul membru în cel mult 10 zile de la data primirii acestuia, prin intermediul ghișeului de cazier judiciar la care a fost depusă cererea.

Prevederile anterior enunțate se aplică în cazul statelor membre ale Uniunii Europene și în cazul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

 

Fişiere ataşate: