Program audienţe

A fost aprobată Nota-Raport nr. 13616 din 08.05.2020 privind desfășurarea activității de relații cu publicul în unitățile Ministerului Afacerilor Interne după încetarea stării de urgență, prin care se dispune că activitatea de primire în audiență se va desfășura numai în cazuri cu caracter deosebit, raportat la situația prezentată de către solicitantul audienței, în condițiile în care conform prevederilor art.28, alin.4 din OMAI nr.33/2020 în cazul solicitărilor de primire în audiență se poate dispune aprobarea cererii, clasarea sau soluționarea de către compartimentul de specialitate.

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI GALAŢI

Şef inspectorat

Comisar şef de poliţie Cornel MOTOTOLEA Luni, între orele 14.00 - 15.00

Pentru audienţele la conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi se fac următoarele precizări:

Primirea în audienţă de face în baza unei cereri motivate (Cerere de audienta.doc), aprobate în prealabil. Modelul acestei cereri este anexat prezentului articol şi poate fi trimis către inspectorat prin e-mail: cabinet@gl.politiaromana.ro, poştă, fax sau depus personal. Depunerea/transmiterea acestei cereri de audienţă se face cel târziu până la ora 11:00 a zilei în care se ţine audienţa.

Toate cererile pentru înscrierea în audienţă primite la inspectorat până la termenul limită precizat mai sus vor fi prezentate şefului la care se solicită audienţa, care va dispune asupra lor. 

Cererile pentru înscrierea în audienţă avizate pozitiv, vor fi înscrise de lucrătorul responsabil cu organizarea audienţelor în registrul de audienţe, informând telefonic/altă modalitate de contact stabilită în cerere, până la ora 12:30 pe solicitanţi asupra aprobării cererii lor.

Persoanele care solicită audienţe pentru soluţionarea unor probleme care nu sunt de competenţa Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi nu vor fi înscrise în registrul de audienţe, ci vor fi îndrumate către instituţiile sau autorităţile competente.

Persoanele care au primit un răspuns în urma audienţei acordate de conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi nu vor mai beneficia de încă o audienţă având acelaşi obiect.

Introducerea cetăţenilor se va face în ordinea înscrierii lor, aceştia având asupra lor actul de identitate.

 

POLIŢIA MUNICIPIULUI GALAŢI

Șef Poliţie Municipiul Galaţi

Comisar şef de poliţie Mitrea GABRIEL 

Marți între orele 14.00 - 15.00

 

POLIŢIA MUNICIPIULUI TECUCI

Şef Poliţie Municipiul Tecuci

Comisar şef de poliţie  Ionuț-Ștefan ENACHE

Miercuri, între orele 10.00 - 11.00

Î/Adjunct şef Poliţie Municipiul Tecuci

Comisar șef de poliţie Fănel OPREA

Marți, între orele 10.00 - 11.00