Dat fiind contextul epidemiologic generat de răspândirea virusului SARS-CoV-2 (noul coronavirus responsabil pentru COVID-19) inclusiv pe teritoriul României, precum și în considerarea măsurilor de prevenție adoptate la nivelul centrelor de reținere și arestare preventivă, vă informăm că persoanele private de libertate pot primi prin intermediul serviciilor de curierat autorizate, pachete în conformitate cu prevederile art. 251 și Anexei nr. 2 din HG nr. 157/2016.

Modelul de cerere care trebuie să însoțească pachetul este atașat prezentei pagini.

Pentru menținerea legăturii cu familia și pentru medierea contactului cu diverse persoane și organizații, C.R.A.P. Galați asigură posibilitatea vizitării persoanelor private de libertate zilnic, în intervalul orar 08.00 – 16.00.

Persoanele reținute/arestate preventiv pot fi vizitate de membrii de familie, aparținători sau alte persoane, cu aprobarea șefului centrului. Dovada identității se face cu cartea sau buletinul de identitate, cu pașaportul sau cu orice alt act prevăzut cu fotografie, emis de o autoritate a statului al cărui cetățean sau rezident este. În caz de îndoieli asupra realității identității, vizită nu se aprobă.

Numărul de vizite conform Hotărârii de Guvern nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal este în funcție de vârsta persoanelor private de libertate, astfel:
a) majorii beneficiază de 4 vizite/lună.
b) minorii care sunt încarcerați în centru beneficiază de 6 vizite/lună.

Controlul corporal și al bagajelor
În scopul prevenirii introducerii în centru de armament, muniție ori substanțe stupefiante, toxice sau explozive, precum și a altor bunuri și obiecte interzise a se afla în posesia persoanelor reținute/arestate preventiv, vizitatorii sunt supuși în mod obligatoriu controlului antiterorist ori de specialitate, prin observare, palpare, control corporal sau utilizarea unor echipamente tehnice fixe ori portabile de detectare a celor menționate și sunt obligați să depună la postul de control bagajele și obiectele care nu au legătură cu efectuarea vizitei.

Înainte de efectuarea controlului, persoanele vizitatoare sunt informate, prin afișare în locuri accesibile acestora, cu privire la bunurile și obiectele permise a se afla în posesia persoanelor încarcerate în  centru.

Bunurile și obiectele interzise, nedeclarate, descoperite cu prilejul controlului asupra persoanelor vizitatoare, se ridică și se conservă, întocmindu-se un proces-verbal în acest sens, fiind anunțate de îndată organele de cercetare penală.

Acordarea dreptului la vizită implică efectuarea percheziției corporale a persoanei reținute/arestate preventiv, atât înainte, cât și după efectuarea acesteia, cu respectarea procedurii de efectuare a percheziției.

Începând cu data de 18.05.2020, pe perioada stării de alertă, în centrele de reținere și arestare preventivă se aplică următoarele măsuri, de interes pentru vizitatorii persoanelor private de libertate custodiate, astfel:

  • Persoanele vizitatoare vor purta echipamentul individual de protecție (mască de protecție), pentru a le fi permis accesul în locul de deținere;
  • La intrarea în sediu pentru acordarea dreptului la vizită sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor;

                                                      

      Triajul epidemiologic constă în:

  • Măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3oC ), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului;
  • Observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul : tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată) și vor completa un chestionar pentru evaluarea riscului;
  • În cazul în care temepratura înregistrată depășește 37,3oC, se repetă măsurarea temperaturii, după o perioadă de 2 -5 minute de repaus;
  • Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3oC sau/și prezența altor simptome respiratorii, nu se va permite accesul și vizita va fi replanificată;
  • Deplasarea către spațiul destinat acordării dreptului la vizită se va realiza pe un itinerar prestabilit;
  • Pe durata efectuării vizitei, persoanele vizitatoare trebuie să poarte, în mod obligatoriu, echipamentul individual de protecție. În caz contrar, întrevederea dintre vizitator și persoana privată de libertate se întrerupe și se consideră a fi efectuată, conform prevederilor legale în vigoare.

Spațiile destinate acordării dreptului la vizită vor fi dotate cu soluții pentru dezinfectare, acestea vor fi dezinfectate și aerisite înainte și după fiecare serie de vizită;
Inclusiv persoanele private de libertate vor purta echipament individual de protecție;
În situația în care persoana privată de libertate planificată pentru exercitarea dreptului de a primi vizite se află într-o situație asociată prezentului context epidemiologic, vizita va fi replanificată.